مدیر شب

رمان های جان لوکاره کتاب های مقدس ژانر جاسوسی هستتند. برای اقتباس هاس سینمایی بقیه نویسندگان این ژانر چندان زوری در بازو نداشتند و یادگارهای خوب از رمان های آنها کم ساخته شده است. اما از روی رمان های جان لوکاره بسیار اقتباس صورت گرفته و اکثرا موفق بوده اند. معروف ترین هایش هم جاسوسی که از سردسیر آمد ( که من کتابش را معرفی کردم ) و کتاب پیله ور ، خیاط ، سرباز ، جاسوس است .

سریال مدیر شب (The night manager) یک مینی سریال جمع و جور 6 قسمتی است که در سال 2016 در انگلستان ساخته شده است و به قاچاق اسلحه و فساد ناشی از آن در سیستمهای دولتی در دنیا می پردازد.  سریال از انقلاب مصر آغاز میشود و قهرمان داستان که یک سرباز قدیمی و حالا کارمند در یک هتل است آنجا برای اولین بار با باندهای قاچاق اسلحه و نفوذ آنان در دولت ها مواجه میشود. سریال روند داستانی قوی و خوبی دارد . اما از نظر واقع بینی من سریال دختر کوچک طبل زن که به تازگی آن را در وبلاگ معرفی کردم ( آن هم از روی رمانی از لوکاره ساخته شده است ) را بیشتر دوست داشتم. دختر کوچک طبل زن داستان پرمایه تری دارد. هیچ کدام از دو کتاب لوکاره که این دو سریال بر اساس آنها ساخته شده است تا به حال به فارسی ترجمه نشده اند.

مطالب مرتبط :

سریال دختر کوچک طبل زن

کتاب پیله ور ، خیاط ، سرباز ، جاسوس

کتاب جاسوسی که از سردسیر آمد