حال و هوای عجیب در توکیو

هیرومی کاواکامی در ایران نویسنده ناشناخته ای است ، چاپ مصاحبه ای از او در مجله کرگدن ، باعث شد من کتاب حال و هوای عجیب در توکیو را بخرم .

بازارهای محلی ناشناخته و محل های نه چندان آشنا در ژاپن ، توصیف دقیق و جذاب غذاهای ژاپنی ویژگی خاص کتاب کاواکامی است .