حال و هوای عجیب در توکیو

هیرومی کاواکامی در ایران نویسنده ناشناخته ای است ، چاپ مصاحبه ای از او در مجله کرگدن ، باعث شد من کتاب حال و هوای عجیب در توکیو را بخرم .

بازارهای محلی ناشناخته و محل های نه چندان آشنا در ژاپن ، توصیف دقیق و جذاب غذاهای ژاپنی ویژگی خاص کتاب کاواکامی است .

قسمتهای مهمی از کتاب توضیح غذاهای ژاپنی است که با لذتی وصف ناپذیر توصیف شده اند ، گوشت خشک شده نهنگ و انواع و اقسام ماهی ها و حتی هشت پای مزه دار شده با واسابی .

داستان عشق یک زن با مردی مسن تر که او را سنسه خطاب می کند . ترجمه خوب و روانی هم دارد .

دوست دارم قسمتی از کتاب را بنویسم اما راستش قسمت جالب که برای من قابل توجه بود بیشتر در مورد فرهنگ غذایی ژاپن است شاید داخل متن کتاب پیوستگی در دسترسی داشته باشد اما هنگامی که از متن بیرون می آید خودش را نشان نمیدهد .

یک قسمت خوب همانی است که پشت کتاب هم آمده است ، می توانید آنرا بخوانید . قبل از خریدن کتاب . برای من فرهنگ ژاپن همیشه چیز دور از دسترس و جالب پیچیده در نظمی عجیب بوده است . این کتاب هم در حقیقت انرا تایید کرد . کتاب را دوست داشتم و به نظرم رمان جالبی بود .

قسمتی از کتاب (نه آن قسمتی که پشت جلد امده ) :

-        تورو ، تو این داستان را می دانی ؟

چه داستانی ؟

این که در سیبری با این ها چه کار می کردند . خیلی وقت پیش ، فرماندهان مردمان بومی کوهستان در سیبری ، قارچ مگس را پیش از رفتن به جنگ می بلعیدند . قارچهای مگس شامل عناصرسازنده ای هستند که خلسه ای روان گردان را القا می کنند . به محض خورده شدن ، این قارچ وضعیت به شدت آشفته ای را ایجاد می کند که با درنده خویی و فوران های کوتاهی از قدرتی عظیم که می تواند برای ساعت ها طول بکشد ، توصیف می شود . ابتدا فرمانده قارچ را می خورد و مرد عالی رتبه بعدی ادرار فرمانده را می نوشید . سپس فرد عالی رتبه بعدی ادرار دومین فرد عالی رتبه را می نوشید ، و به همین ترتیب ادامه داشت تا وقتی که عناصر قارچ در رگهای تمام افراد قبیله جریان می یافت .

سنسه نتیجه گرفت : از قرار معلوم ، وقتی آخرین نفر نوشیدن ادرار را تمام می کرد ، آن ها آماده نبرد بودند .

 

کتاب حال و هوای عجیب در توکیو نوشته هیرومی کاواکامی با ترجمه مژگان رنجبر توسط نشر البرز منتشر شده است . چاپی که من در اختیار دارم چاپ دوم است در بهار 1397 .