کتاب پرونده پلیکان (The Pelican Brief) ، کتاب معروفی از جان گریشام است ، فیلم مشهوری هم از روی این کتاب ساخته شده است که با بازی جولیا رابرتز و دنزل واشنگتن سال 1993 روی پرده رفته است . طبعا فیلم را ندیده ام و اگر دیدم اینجا معرفی می کنم .

جان گریشام نویسنده ژانر پلیسی ای است که من کمتر از او کتابی خوانده ام ، ولی با توجه به این که کتاب پرونده پلیکان جان گریشام در بخش کتابهای جیبی انتشارات هرمس و با ترجمه خوب خسرو سمیعی چاپ شده بود ، آنرا انتخاب کردم و کتاب خوبی از آب درآمد.

جان گریشام در حقیقت نویسنده ای است که بسیاری از کتابهایش در ژانر حقوقی منتشر می شوند و اتفاقا پرونده پلیکان هم جزء همین ژانر بود ، در حقیقت پرونده پلیکان پرونده ای حقوقی را در داستانی جنایی و محیط زیستی پیش میبرد.

پلیکان قهوه ای ، تصویر از Rodney Cammauf ، اینجا .

از لحاظ محیط زیستی بودن اسم کتاب از اهمیت زیستگاههای تالابی لوئیزیانا برای پلیکان گرفته شده است. پلیکان قهوه ای با اسم علمی Pelecanus occidentalis ، نماد ایالت لوئیزیانا هم هست . ، اینجا

کتاب پرونده پلیکان در حقیقت تلاش شرکتهایی نفتی برای استخراج نفت در زیستگاههای مهم پرندگان در لوئیزیانا را تحت پرونده ای جنایی حقوقی بررسی می کند که اتفاقا بسیار جذاب است. یک دانشجوی حقوق سعی میکند جنایت پیچیده در پس پرده بهره برداری از این مناطق تالابی مهم را کشف کند.

از خسرو سمیعی قبلا ترجمه کتاب آوای مرگ جان لوکاره را معرفی کردم که کتاب خوبی بود. نام لاتین اشخاص در انتهای کتاب پرونده پلیکان آمده است و نام مکانها در پانویس همان صفحه . اصل کتاب در سال 1992  چاپ شده است ، ترجمه در سال 1394 (چاپ دوم) با قیمت 8800 تومان از انتشارات هرمس (هرمس جیبی) در دسترس است . کتابهای قطع جیبی کمتر در ایران مورد توجه هستند . برای من کمتر پیش آمده این کتابها را مطالعه کنم ، پرونده پلیکان تجربه جالبی از این لحاظ هم بود. نوع کاغذ و قطع مناسبش ، مطالعه آنرا راحت و حمل و نقلش را آسان کرده بود.