تصویر از اینجا .

سریال Americans

سریال آمریکایی ها ، یک تریلر جاسوسی خوب بود که از سال 2013 تا 2018 پخش شد . سریال در 6 فصل ( هر فصل 13 قسمت به جز فصل آخر که 10 قسمت بود ) از شبکه FX  پخش شد .

سریال حول داستان نفوذ میگذرد . داستان نفوذ که یکی از فرضیه های پر طرفدار جنگ سرد است ، حول این فرضیه می گردد که شوروی جاسوس هایی را وارد آمریکا کرده است که به عنوان آمریکایی در آمریکا زندگی و برای شوروی جاسوسی کنند.

سریال خوش ساختی بود و به نظرم شروع خیلی خوبی داشت . اما هرچه جلوتر می رفتیم کاملا مشخص بود که در هم بافتن داستانهای پیچیده ای که کارگردان سریال آغاز کرده بود برایشان سخت تر می شود . در حقیقت با پایان سریال بسیاری از فرضیه هایی که در طول سریال طراحی شده بودند ناتمام ماند. علاقه شدید جاسوس ها به خصوص جاسوس مرد داستان به دنیای سرمایه داری به صورت کاملا سطحی رفع و رجوع شد.

در حقیقت به نظر سریال آمریکایی ها ، نتوانست قسمت های سریالها را به هم مربوط کند . در حقیقت به این سریال بایستی به عنوان یک سریال با داستانهای یک قسمتی نگاه کرد نه یک سریال که داستان واحدی را روایت میکند.

برخی ماجراها واقعا مشخص نیست چرا روایت می شود . مثلا پسر جاسوس برای دیدن او به آمریکا میرود و سپس با بازگشت به شوروی گم میشود و اسمی از او نمیشنویم. یکی از جاسوسهای خوب شوروی که در قسمت آخر بازداشت می شود اصلا مشخص نیست چه بلایی سرش می آید.

اما برخی قسمت های سریال واقعا خیره کننده اند. قسمتهایی که در شوروی روایت می شود وواقعا خوب از آب در آمده است . برخی از مکالمات حتی کاملا مطابق با دنیای کمونیستی شوروی است . ساختمانها هم همین طور . کاملا مشخص است که افراد آشنا به آنروز شوروی این قسمت ها را طراحی کرده اند.

در کل برای من سریال Americans  ، چندان دلچسب نبود و پایانش واقعا ناامید کننده بود . فصل آخر بسیاری از داستانهای ساخته و پرداخته خوب را ناتمام گذاشت . اینکه سریال به جای 13 قسمت معهود در 10 قسمت در فصل آخر به پایان رسید ، نشان دهنده این است که احتمالا بینندگان سریال افت کرده بودند و بایستی سریال خاتمه می یافته است .