این روزها که در قرنطینه خانگی به سر میبرم ، در خانه پیش می آید که صدای تلویزیون یا صداهای دیگر هم باشند ، چون در خانه زیاد میمانیم . یکی از راه حل های من برای کتاب خواندن در این شرایط استفاده از گوشی های محافظ صدا است.

قبلا علاقه به تیراندازی به اهداف پروازی داشتم ( دو سه بار هم این علاقه را عملی پیگیری کردم البته با اقتدار ) ، این گوشی را آن موقع خریدم. برای محافظت از گوشها در زمان تیر اندازی بود ، معمولا ابزار فروش ها دارند و برای حفاظت از شنوایی در محیط های پر سر و صدا گزینه خوبی است.

این روزها در قرنطینه خانگی ؛ موقع کتاب خواندن استفاده میکنم و واقعا ساز بوده است ، گاهی اوقات زیادی بی صدا بودنش تعجب آور است .