دانشکده ، یکی از رمانهای معروف ادبیات آرژانتین است ، کتاب را با معرفی توسط یکی از نویسندگان مجله کرگدن گرفتم ، دقیقا خاطرم نمانده در چه شماره ای معرفی شده بود .

پابلو د سانتیس ، در کتاب دانشکده فضایی رازآلود پیرامون نویسنده ای خلق میکند که ظاهرا نوشته ای بی همتا نوشته است و این نوشته سالهاست که محل گفت و شنود نویسندگان این حوزه است .

راستش کتاب چندان باب طبع من نبود و سبک نویسنده را نپسندیدم ، چند باری تا به حال از نویسندگان آمریکای جنوبی نارو خورده ام و هنوز نتوانستم با آنها رابطه دوستانه ای برقرار کنم . بر خلاف نقدی که دیدم بر کتاب نوشته شده بود و از آرزوی اینکه کتاب تمام نشود سخن گفته بود (دقیقا نمیدانم کجا ذاین را خواندم که لینک بدهم ) ، ولی در من اصلا چنین احساسی را به وجود نیاورد.

دانشکده توسط پابلو د سانتس نوشته شده است و با ترجمه بیوک بوداغی توسط نشر آگه در سال 1396 چاپ شده است .