بازار پیش بینی در خاورمیانه همیشه داغ بوده است ، پیش بینی جنگ ها ، عمر دولت ها ، قیمت برابری ارز . این روزها دائما درباره امکان یا عدم امکان وقوع جنگ در خاورمیانه میشنویم ، در باره انتخابات 2020 آمریکا و امکان انتخاب مجدد دونالد ترامپ و یا آرایش نظامی ارتش های مختلف .

 

 

یکی از جالب ترین منابع برای امکان سنجی وقوع این اتفاقات ، کتاب قوی سیاه نسیم نیکلاس طالب است . نویسنده ای جالب توجه با کتابی واقعا تاثیر گذار .

 

 

نسیم نیکلاس طالب از لبنان به آمریکا آمده است . اتفاقات سیاسی بی شمار در لبنان در کتاب نمودی بسیار دارند . یکی از جالب ترین نکات در مورد پیش بینی آینده اما مسئله جالب توجهی است که نسیم طالب در مورد انقلاب ایران عنوان میکند .

 

 

نسیم طالب در فصل اول کتاب قوی سیاه که عنوانش کارآموزی یک شکاک تجربی است ، به چند پیش بینی جالب در خاورمیانه و ایران اشاره میکند .

 

 

اومینویسد : پناهندگان ایرانی در پاریس و لندن که در سال 1978 جمهوری اسلامی را ترک کردند با این گمان که غیبت آنان تنها یک تعطیلی کوتاه مدت خواهد بود .

 

 

در جایی دیگر در مورد درگیری های لبنان مینویسد : یکی از عموهایم پیوسته برایم تعریف می کرد که سی سال پیش تر که ثروتمندان فلسطینی به لبنان گریخته بودند ، آن را یک چاره بسیار زودگذر می پنداشتند ، ولی پس از گذشت شش دهه ، آن دسته از ایشان که زنده مانده اند هنوز در آن دیار به سر میبرند.

 

 

اگر در مورد ایرانیانی که نسیم طالب شاهد می آورد به این نکته توجه کنیم که اکثر آنها به دربار بسیار نزدیک بوده اند و دستی بر آتش داشته اند ، متوجه میشویم که چه پیش بینی دقیق انجام داده اند.

 

 

نسیم طالب در همین فصل به پدر بزرگش اشاره می کند که زمانی وزیر دفاع لبنان بوده است و وزیر کشور و معاون نخست وزیر . در مورد او مینویسد : درباره اینکه چه پیشامدهایی در راه بود به نظر نمی رسید چندان بیش از راننده اش میخائیل چیزی بداند...می دیدم آدم های بسیار باهوش و آگاه ، در پیشگویی برتر از رانندگان تاکسی نبودند ، ولی یک تفاوت بنیادی وجود داشت ، راننده ها ادعا نداشتند به اندازه درس خوانده ها می فهمند .

 

 

این روزها پیش بینی های زیادی از قول کسانی که اخبار را بادقت دنبال میکنند ، منتشر می شود . کسانی که گمان میکنند با خواندن یک خبر اطلاعات بیشتری از بقیه که آن خبر را نخوانده اند به دست آورده اند. در مورد خواندن اخبار نسیم طالب نکته جالبی را مطرح می کند ، هنگام جنگ لبنان همه اخبار را با دقت دنبال میکردند : گویی قرار است گزارش بعدی خبر بزرگی را بر آنان آشکار سازد.

 

 

ولی خب اینگونه نبود . به نظرم این روزها پیش بینی های مختلفی که از افراد گوناگون می شنویم ، نویسندگان و کسانی که ادعا میکنند بیش از بقیه می دانند ، بهتر است ایرانیان نزدیک به درباری را به یاد بیاوریم که در سال 57 هنگامی که در لندن بودند و پیش بینی می کردند که به زودی برمیگردند. آنها هم فکر می کردند بیشتر از بقیه می دانستند.

 

 

در مورد کتاب قوی سیاه در فرصت مناسب باز هم مینویسم ، ولی باید توجه کرد پیش بینی وقوع جنگ یا عدم وقوع آن قابل اتکا نیست.