کتاب مامور مذاکره نوشته فردریک فورسایت ، اولین کتابی بود که من در ژانر جاسوسی خواندم و باعث علاقه من به ژانر جاسوسی شد ، کتاب را به صورت اتفاقی در یک کتاب فروشی دیدم ، ساسان امام مقدمه جالبی بر روی کتاب نوشته بود ، ضمن مروری بر آثار فردریک فورسایت نوشته بود ، کتاب مامور مذاکره ، یکی از جالبترین و مهیج ترین نوشته های فردریک فورسایت است ؛ که به نظر من همین است . کتاب ترجمه خوبی دارد ، ساسان امام زیر مقدمه تاریخ 1377 را نوشته است و احتمالا کتاب در همین سال چاپ شده است .

 

 

فردریک فورسایت کتابهای زیادی نوشته که بسیاری از آنها هم به فارسی ترجمه شده اند ، اگر فرصت شد در مطالب بعدی به آنها میپردازم ، روز شغال ، گریز راه شیطان ، پروتکل چهارم ، تندیس، افغان ، کبرا ، مشت خدا ، سگهای جنگ ، انتقامجو ، شاهکار یک هکر ، مدرک و فریبکار کتابهایی هستند که من ترجمه آنها به فارسی را دیده ام .

 

کتاب مامور مذاکره میان کتابهایی که از فورسایت خواندم ، یکی از بهترین ها با یک داستان قوی در انتهای سالهای جنگ سرد ، یک درگیری میان غرب و شرق را روایت میکند که یک پیمانکار امنیتی به نام کوئین وسط ماجرا قرار میگیرد .

 

داستان با ضرباهنگی سریع به خصوص زمانی که بخش اول کتاب را رد می کنید ، جلو میرود و چندین داستان که نهایتا به هم میرسند را درکشورهای مختلف جلو میبرد. کاملا یادم هست که نیمه شب داشتم کتاب را میخواندم ، بخش اول را که طی کردم هنگامی که اولین درگیری مسلحانه اتفاق افتاد متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاده است ، نگران از این که هنوز اسمهای کتاب برای جا نیفتاده است کتاب را برگ زدم و در صفحه بعد ناگهان تمام صحنه آرایی های 100 صفحه اول تبدیل به موج کوبنده شروع داستان کتاب شد ، جا خوردم و مجبور شدم بلند شوم و کمی قدم بزنم .

 

فردریک فورسایت ، قلم طنز هم دارد و این طنز در جای جای کتاب به چشم میخورد .

 

تا آنجا که من اطلاع دارم از روی این رمان فیلمی ساخته نشده است و اصولا به دلیل تعدد شخصیت در داستان کمی ساخت فیلم از روی این کتاب سخت است .

 

فردریک فورسایت عادت دارد که به مناطق جغرافیایی زیادی در رمانهایش اشاره می کند و رمان مامور مذاکره در چند قاره و چندین کشور پیش میرود ، گرچه عمده داستان در خاک اروپا پیش میرود . اشاره فردریک فورسایت به موقعیتهای جغرافیایی تمام غرب اروپا بر جذابین داستان افزوده است.

 

ساسان امام هم در مقدمه اش بر مامور مذاکره به این اشاره میکند که توصیفات دقیق فردریک فورسایت از مناطق جغرافیایی مختلف بر جذابیت آثار وی می افزاید.

 

گرچه شخصا قلم پیچیده جان لوکاره و رمان های واقع بینانه و تلخ اش را بیشتر از فورسایت میپسندم (برای مثال در جاسوسی که از سردسیر آمد) ، ولی خواندن رمانهای فورسایت هم واقعا لذت بخش است ، به خصوص رمان مامور مذاکره یکی از بهترین کتابهای ژانر جاسوسی است که تا به حال خوانده ام.

 

جالب اینجاست که اتفاقا رمانهای فردیک فورسایت بسیار بیشتر از رمانهای لوکاره به فارسی ترجمه شده است .

 

رمان مامور مذاکره (The Negotiator) ، نوشته فردریک فورسایت با ترجمه خوب ساسان امام توسط نشر سمیر منتشر شده است .