کانادا کشوری است که به ندرت روی خط اخبار می آید؛ هنگامی هم که می آید معمولا خبری در مورد سلبریتی های کانادایی مانند جاستین بیبر، سلن دیون یا دریک است که منتشر میشود. برای کشوری که 40 میلیون نفر جمعیت دارد، که به زحمت به جمعیت ایالت کالیفرنیا میرسد، زیاد هم بد نیست که سلبریتی های معروفی داشته باشد. اما با توجه به پتانسیل های اقتصادی کانادا جایگاه اقتصادی این کشور ضعیف است.

کانادا دومین کشور وسیع دنیاست با بیشترین خط ساحلی، آنهم در دو سوی اقیانوس های آرام و اطلس که می تواند منافع اقتصادی کلانی برای کانادا داشته باشد. کانادا سومین منابع اثبات شده نفت دنیا را دارد و پنجمین تولید کننده گاز دنیاست. همچنین امکانات وسیعی در زمینه انرژی های پاک در اختیار دارد و صد البته با بزرگترین اقتصاد دنیا هم مرز است.